Adres: Stefanów 1, 26-315 Poświętne n. Pilicą
Telefon: 604 300 277 lub 507 474 848